Om te kijken hoe je kind informatie verwerkt (talig of visueel, ook wel bekend als beelddenken) en of dit problemen geeft op school kun je bij mij een Individueel Onderwijskundig Onderzoek laten doen.

Intake

Vooraf hebben we een intakegesprek (eventueel telefonisch). Hierin bespreken we reden van het onderzoek, de hulpvraag en andere zaken die van belang zijn om te weten.

Duur

Het totale onderzoek met je kind duurt in principe ongeveer 3,5 uur. Ik verdeel dit bij voorkeur over 2 sessies van zo’n 2 uur, zodat we ook tijd hebben voor even pauze, kletsen en een spelletje. Dit maakt niet alleen dat je kind het beter volhoudt, het geeft ook aanvullende informatie.

Tijdens het onderzoek ben je als ouder niet zelf aanwezig. Als het verslag klaar is bespreek ik dit met je in een apart oudergesprek.

Inhoud

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wereldspel: aan de hand van dit non-verbale toetsingsinstrument kijk ik naar de informatieverwerking (talig of visueel-ruimtelijk), sociaal-emotionele kenmerken en het cognitieve niveau van je kind.
  • Didactisch onderzoek: hierbij kijk ik naar technisch lezen, letterkennis, tekstbegrip, spelling, schrijven en hoofdrekenen. Door gemaakte fouten te analyseren kan ik zien waar eventuele problemen precies zitten.
  • Geheugentest: dit laat zien welke leeringangen sterk of juist zwak zijn. Dit helpt om duidelijk te krijgen hoe je kind dingen onthoudt.
  • Leerstijlentest: dit geeft inzicht in hoe je kind het liefste werkt als hij iets moet leren.
  • Non-verbale intelligentietest: deze meet het ruimtelijk inzicht van je kind. In combinatie met het Wereldspel geeft dit een indicatie van de cognitieve capaciteiten van je kind. Er wordt dus geen IQ-score bepaald, maar dit deel van het onderzoek is heel nuttig om aan te tonen dat ‘het’ er wel in zit, ook al komt het er misschien op school (nog) niet uit.
  • Oogsamenwerking: op basis van een korte test en observaties tijdens het onderzoek kijk ik of er mogelijk problemen zijn in de samenwerking van de ogen, want ook dit kan problemen geven bij het leren. Als dit het geval is verwijs ik door naar een orthoptist voor nader onderzoek.

Verslag en advies

Van al mijn bevindingen krijg je een uitgebreid schriftelijk verslag. Hierin vind je naast de resultaten uiteraard ook advies voor didactiek en benadering.

Natuurlijk bespreek ik het verslag persoonlijk met je na (kan eventueel telefonisch), zodat ik toelichting kan geven en jij alle vragen kunt stellen die je nog hebt.

Wat levert het op?

  • Inzicht in didactisch, sociaal-emotioneel en cognitief functioneren van je kind
  • Duidelijkheid over de oorzaak van mogelijke leerproblemen
  • Adviezen voor effectieve begeleiding, op school en thuis
  • Uitgebreid verslag, zowel digitaal als op papier

Investering

Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken kost 695 euro (incl. btw en verslaglegging).