Ik geef verschillende oudercursussen rondom opvoeden, hoogbegaafdheid en omgaan met hooggevoelige kinderen met een sterke wil. Zie hieronder voor meer informatie

Oudercursus Positive Discipline: Opvoeden wordt leuker en makkelijker

In deze oudercursus ervaar je samen met andere ouders wat Positive Discipine inhoudt: respectvol opvoeden, samenwerking en zelfstandigheid bij je kind bevorderen en (samen) vaardigheden leren.

Groepsgrootte: max 10 personen

Duur: 6 x 2 uur

Prijs: 249,- inclusief werkboek

Data: nog niet bekend

Meer informatie

Oudercursus Hooggevoelig kind met een sterke wil: Moeilijk gedrag van je kind beter begrijpen

In deze oudercursus leer je in een klein groepje wat er achter het vurige (en soms onbegrijpelijke) gedrag van je kind zit. Door te kijken vanuit de Innerlijke Familie wordt zichtbaar wat er speelt, bij je kind en bij jou zelf.

Groepsgrootte: max 10 personen

Duur: 6 x 2 uur

Prijs: 295,- inclusief werkboek

Data: volgt.

Meer informatie

Peers4parents oudergroep: (h)erkenning voor ouders van HB kinderen

Ook voor ouders is contact met peers heel belangrijk. In een Peers4parents groep komen ouders in een kleine groep 8-10x bij elkaar om te praten over verschillende thema’s en van elkaar te leren. De focus ligt hierbij op de emotionele en sociale ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. Ook al zijn de thema’s vaak emotioneel en soms confronterend, de (h)erkenning in een Peers4Parents groep is voor veel ouders een warm bad.

Groepsgrootte: max 10 personen

Duur: 8-10 x 2,5 uur

Prijs: 495,- (2e ouder gratis)

Data: volgt.

Meer informatie